O Centro Social Okupado Autoxestionado A Quinta da Carminha

portada webO “Centro Social Okupado Autoxestionado A Quinta da Carminha” é unha asociación sen ánimo de lucro,  formada por persoas procedentes de distintos eidos, que ten por finalidade devolver ao barrio do Carme un espazo que os bancos decidiron posuir mais non utilizar, impedindo un uso real do espazo por parte das persoas, coa intención de favorecer o uso especulativo do solo, ó cal nos opoñemos.
O CSOA A Quinta da Carminha, non pretende apropiarse da finca sita na rúa do Carme nº 1, senón que ten coma intención o aproveitamento dun espazo baleiro para a realización de actividades culturáis, políticas ou sociáis por parte dos coletivos e individuos que así o desexen, sempre dentro dun organigrama xeral de uso do espazo común en base ás decisións asemblearias entre iguáis.
A Quinta da Carminha é un centro social de carácter feminista, ecoloxista, laicista e anti-fascista. Amáis, e por ende, non recoñecemos ningunha autoridade sexista, industrialista, clerical, gubernativa ou de calquera outra índole. Promovemos o consumo responsabel, a non utilización comercial de productos ou subproductos de orixe animal, o localismo ecolóxico productivo e a toma de decisións de forma colectiva e igualitaria, atendendo ás posicións minoritarias.